GUVERNUL
ROMÂNIEI
  UNIUNEA
EUROPEANĂ
     
  PROIECT FINANŢAT PRIN POP 2007-2013  

 Acas?    
 Despre proiect    
 Galerie    
 Contact    
 Harta site    
Sunteţi aici: » Despre proiect

Despre proiect

Conferin?? de pres? pentru prezentarea proiectului

Grup Local Dobrogea Sud

n data de 1 septembrie 2011, ora 1100, s- a desf??urat la sediul Primariei comunei Agigea, din strada Bujorului, nr. 11, Agigea, conferin?a de pres? pentru prezentarea proiectului Grup Local Dobrogea Sud, Nr. nreg. RO 5225111001140143 , finan?at prin Programul Opera?ional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritar? 5, M?sura 5.1, Ac?iunea 1 - Sprijin pentru nfiin?area parteneriatelor public - private ?i elaborarea strategiilor de dezvoltare local? integrat? a zonelor pesc?re?ti".

n cadrul acestui eveniment au fost prezentate obiectivul principal al proiectului Grup Local Dobrogea Sud, activit??ile ce se vor desf??ura n cadrul proiectului, precum ?i rezultatele ce se vor ob?ine n urma implement?rii acestuia.

Prin ac?iunile proiectului se va avea n vedere:

*nfiin?area Grupului Local Dobrogea Sud;

*Sensibilizarea publicului ?i informarea actorilor locali;

*Elaborarea Strategiei de dezvoltare local? integrat? care s? permit? pe baza identific?rii necesit??ilor de dezvoltare ale zonei, implementarea rapid? a investi?iilor ?i proiectelor necesare dezvolt?rii zonei pesc?re?ti c?reia se adreseaz? Grupul Local Dobrogea Sud;

*Diseminarea informa?iilor ?i promovarea strategiei.


Ultima actualizare: 15.11.2011
Acas? Despre proiect Galerie Contact Harta site