GUVERNUL
ROMÂNIEI
  UNIUNEA
EUROPEANĂ
     
  PROIECT FINANŢAT PRIN POP 2007-2013  

 Acas?    
 Despre proiect    
 Galerie    
 Contact    
 Harta site    
Sunteţi aici: Documente » Obiective

Obiective

Partea a II-a: SINTEZA CERERII DE FINAN?ARE

1. Scurt? descriere a zonei pesc?re?ti

A. O scurt? descriere a teritoriului

A.1) Unit??ile teritorial-administrative din zon? (num?r ?i m?rime);

Din Grupul Local Dobrogea Sud vor face parte urmatoarele localitati:

Agigea, Cumpana, Eforie, 23 August, Pecineaga, Limanu, Albesti, Costinesti, Ciocarlia, Pestera, Deleni, Adamclisi, Topraisar, Amzacea, Comana, Chirnogeni, Negru Voda, Cerchezu, Dumbraveni, Dobromir, Rasova, Aliman, Oltina, Lipnita, Ostrov, Ion Corvin, Baneasa, Mangalia, inclusiv

Cele 28 de localitati propuse a face parte din grupul local, au statut de:

o Municipiu (1): Mangalia

o Oras (3): Eforie, Negru Voda, Baneasa

o Comuna (24): Agigea, Cumpana, 23 August, Pecineaga, Limanu, Albesti, Costinesti, Ciocarlia, Pestera, Deleni, Adamclisi, Topraisar, Amzacea, Comana, Chirnogeni, Cerchezu, Dumbraveni, Dobromir, Rasova, Aliman, Oltina, Lipnita, Ostrov, Ion Corvin

De asemena, zona de actiune a Grupului Local Dobrogea Sud include si comunitatea de pescari din sudul orasului Constanta.

A.2) Num?rul total al popula?iei din zon?, densitate, eventual structura demografic?;

Localitate

Nr. Locuitori

Suprafata ( km2)

Densitate

Agigea

6608

40.89

138

Cumpana

11089

50.64

219

Eforie

10133

7.38

1373

23August

5395

74.94

72

Pecineaga

3244

55.7

58.2

Limanu

5661

76.66

73.8

Albesti

3456

158.84

21.8

Costinesti

2558

20.28

126.1

Ciocarlia

2979

140.56

21.2

Pestera

3430

194.9

17.6

Deleni

2427

178.88

13.6

Adamclisi

2294

135.73

16.9

Topraisar

5623

132.99

42.3

Amzacea

2673

130.47

20.5

Comana

1870

59.53

31.4

Chirnogeni

3423

116.06

29.5

Negru Voda

5511

164.9

33.4

Cerchezu

1524

72.67

21

Dumbraveni

627

52.4

12

Dobromir

2981

139.72

21.3

Rasova

3900

110.87

35.2

Aliman

2940

126.21

23.3

Oltina

2897

117.67

24.6

Lipnita

3334

180.06

18.5

Ostrov

5472

171.3

31.9

Ion Corvin

2131

113.89

18.7

Baneasa

5481

109.85

49.9

Mangalia

40139

62.24

644.9

TOTAL

149800

3003.23

49.9

Numarul total al populatiei din zona se ridica la un total de 149800 de persoane, ce acopera un teritoriu de 3003.23 km2, rezultand o densitate de 49.9 locuitori pe km2.

A.3) Principalele caracteristici socio-economice: (principalele activit??i economice, ponderea acestora, popula?ia activ? ?i structura pe ocupa?ii, nivelul ?omajului; etc)

Cu exceptia municipiului Mangalia, unde principalele domenii de activitate sunt industria, turismul si comertul, a orasului Eforie si comunelor Costinesti si Limanu, unde principalele domeniu de activitate este turismul sezonier, in celelalte localitati mentionate anterior activitatile dominante sunt agricultura si pescuitul, iar marea majoritate a populatiei isi asigura existenta prin activitati ziliere. Precizam ca in toate localitatile din zona Grupului Local Sud, micile comunitati pescaresti reprezinta o importanta parte a populatiei, desfasurand activitati in pescuit in apele interioare, lacuri, pe Dunare sau in zona costiera a Marii Negre. Intreaga zona este dominata din punct de vedere economic de orasul Constanta.

Localitate Nr. mediu salariati in agricultura, silvicultura si pescuit

Agigea 98

Cumpana 30

Eforie 42

23-August 60

Pecineaga 202

Limanu 15

Albesti 20

Costinesti 25

Ciocarlia 35

Pestera 40

Deleni 20

Adamclisi 21

Topraisar 50

Amzacea 32

Comana 20

Chirnogeni 83

Negru Voda 50

Cerchezu 15

Dumbraveni 15

Dobromir 18

Rasova 20

Aliman 57

Oltina 20

Lipnita 225

Ostrov 322

Ion Corvin 10

Baneasa 70

Mangalia 92

TOTAL 1707

A.4) Coeren?a geografic? a zonei. Va fi ata?ata o hart? pentru delimitarea zonei vizate:

B. Principalele caracteristici ale zonei pesc?re?ti

B.1) Importan?a ?i rolul activit??ilor pesc?re?ti n zon?; (pondere n economia zonei, num?r de persoane ocupate in domeniu ?i procent din popula?ia ocupat?, structura pe gen/vrsta, structuri asociative existente, num?r de ntreprinderi / IMM-uri, cifr? de afaceri, etc.)

Pescuitul ?i acvacultura, al?turi de comer?ul cu pe?te sunt activit??i prezente n toate localitatile cuprinse in prezentul grup. Pescuitul reprezint? una din principalele activit??i, care ofer? locuri de munc? ?i surse de venituri pentru popula?ia local?. Asa cum am ilustrat mai sus, din datele obtinute din statisticile realizate de catre Institutul National de statistica rezulta ca exista cu aproximatie 1707 de persoane salariate ce desfasoara activitati de agricultura, silvicultura si pescuit. La numarul mentionat anterior se adauga cei ce pescuiesc pentru asigurarea nevoilor zilnice, persoane ce nu pot fi cuantificate statistic.

Conform situatiei autorizatiilor de pescuit comercial eliberate de catre filiala Constanta a ANPA, in aria viitorului grup isi desfasoara activitatea urmatoarele organizatii:

SC RECHINU 2008 SRL

SC MIADMA FISHING SRL

SC BADUICA SRL

SC SILE & PETRE SRL

SC CONFIDENT SRL

SC GARTONE&MARIO&ERIK SRL

SC EFO MARIN SRL

SC SARDA FISH SRL

SC IMPERATOR SRL

SC REMICO SRL

SC BLACK SEA SRL

SC CARMEN TINA SRL

SC MADEMAR SRL

SC BABI HOLYDAI 2003 SRL

SC BRIVAS FISHING SRL

APPP MAREA NEAGRA SUD SRL

COOP. AGRICOLA DELFINUL

B.2) Starea resurselor de pescuit

Produc?ia piscicola din zona, att n apele dulci ct ?i n cele marine, sufera un declin accentuat. Conform datelor furnizate de ANPA, Filiala Constanta, in anii 90, captura de peste pe zona judetului Constanta se ridica la peste 3000 de tone anual. In momentul de fata, captura piscicola nu depaseste 300 de tone anual (249 de tone captura la Marea Neagra / perioada ianuarie-octombrie 2010, respectiv 24 tone captura pe Dunare / perioada ianuarie-octombrie 2010).

Sc?derea capturilor piscicole , att din apele dulci ct ?i din cele marine, este determinat? de: investi?iile sc?zute n acest sector, poluarea mediului acvatic, distrugerea habitatelor , lipsa de material de populare ?i infrastructur? tehnic? inadecvat?. Lipsa investi?iilor, degradarea amenaj?rilor piscicole, cre?terea costurilor de produc?ie, privatizarea lenta ?i statutul juridic incert al terenurilor sunt factorii principali care au condus la sc?derea produc?iei.

Lipsa infrastructurii specifice ?i a unor masuri concrete de protec?ie a mediului, a determinat mari probleme, dup? zeci de ani de investi?ii insuficiente. n ceea ce prive?te infrastructura reprezentat? de porturi pesc?re?ti, locuri de debarcare cu dane specializate ?i spa?ii de depozitare, precum ?i loca?iile pentru organizarea primei vnz?ri a pe?telui, putem afirma ca lipsesc n totalitate.


Ultima actualizare: 15.11.2011
Acas? Despre proiect Galerie Contact Harta site